ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  • Φανέλες ύγρανσης

  • Καναλια πίκμανσης

  • Ρολα περφορέ – κοπής – πίκμανσης

  • Σύρμα βιβλιοδεσίας

  • Καρφίτσες συρραπτικών μηχανών 

  • Τρυπάνια

  • Βέργες κοπής

  • Σπογγοι

  • Γάντια Νιτριλίου

  • Πάστες καθαρισμού χεριών