ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ KAI ΣΙΑ ΟΕ

Εμπόριο Υλικών & Μηχανημάτων Γραφικών Τεχνών

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Ο.Τ. 19, Κτήριο 22, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ: +30 2310 795 124
ΦΑΧ: +30 2310 795 309

E-mail: hatzico@otenet.gr