Γωνιοκόπτες

ΗS 50

Χειροκίνητος επιτραπέζιος γωνιοκόπτης.
Μπορεί να εξοπλιστεί με πλήθος εργαλείων για διάτρηση 1-8 οπών,
γωνιοκοπή και δημιουργία ευρετηριών (νυχί).
Δυνατότητα κοπής έως 250 φύλλων (25mm, 80gr).

 

ESM20

Χειροκίνητος επιτραπέζιος γωνιοκόπτης ακριβείας.
Άψογη γωνιοκοπή έως 400 φύλλων (40mm, 80gr).
Εύκολη εναλλαγή μαχαιριών και μητρών για R3/5/7/10/12/15/20
και ευθείες κοπές.

ESM A

Ηλεκτρικός επιτραπέζιος γωνιοκόπτης ακριβείας.
Άψογη γωνιοκοπή έως 400 φύλλων (40mm, 80gr).
Εύκολη εναλλαγή μαχαιριών και μητρών για R3/5/7/10/12/15/20
και ευθείες κοπές.
Προαιρετική βάση.