Γωνιάστρες (Jogger)

PR4

Ηλεκτρική γωνιάστρα με δυνατότητα γωνιάσματος
έως 600 φύλλων (60mm, 80gr) διάστασης Α4.
Σταθερής γωνίας και ρυθμιζόμενης ισχύος.
Επιτραπέζια έκδοση με προαιρετική βάση.

PR3

Ηλεκτρική γωνιάστρα με δυνατότητα γωνιάσματος
έως 700 φύλλων (60mm, 80gr) διάστασης Α3.
Με ρυθμιζόμενη γωνία και ισχύ λειτουργίας.
Επιτραπέζια έκδοση με προαιρετική βάση.