Διατρητικά μηχανήματα

PB 1006

Διατρητική μηχανή μιας κεφαλής.
Δέχεται τρυπάνια διαμέτρου 2-8 mm με μέγιστο βάθος διάτρησης 40mm.
Διατίθεται σε τρεις παραλλαγές τραπεζιού σταθερό (F), κυλιόμενο (S) και
κυλιόμενο προγραμματιζόμενο έξι θέσεων (SP).
Tαχύτητα διάτρησης 2400 rpm

PB 1010

Διατρητική μηχανή μίας κεφαλής.
Δέχεται τρυπάνια διαμέτρου 2-10 mm και μέγιστο βάθος διάτρησης 60mm.
Με δύο παραλλαγές τραπεζιού σταθερό (F) και κυλιόμενο με άξονα
προγραμματισμού 6 θέσεων (SP).
Ταχύτητα διάτρησης 2400 rpm.

PB 1015

Διατρητική μηχανή μίας κεφαλής.
Δέχεται τρυπάνια διαμέτρου 2-15 mm και μέγιστο βάθος διάτρησης 60mm.
Με δύο παραλλαγές τραπεζιού σταθερό (F) και κυλιόμενο με άξονα
προγραμματισμού 6 θέσεων (SP).
Ταχύτητα διάτρησης 2400 rpm και προαιρετική 1200 rpm.

PB 2015 S1+S2

Διατρητική μηχανή δύο κεφαλών.
Δέχεται τρυπάνια διαμέτρου 2-15 mm και μέγιστο βάθος διάτρησης 60mm.
Με σταθερή απόσταση οπών 80mm (S1) ή ρυθμιζόμενη 60 – 120mm (S2) και
με σταθερό τραπέζι (F) ή κυλιόμενο με άξονα προγραμματισμού (S).
Tο ίδιο μοντέλο διατίθεται με μηχανικό πεντάλ (S4) ή αυτόματο ποδόπληκτρο (S6)
για την ενεργοποίηση της κεφαλής.

PB 5010

Διατρητική μηχανή 2-5 κεφαλών.
Δέχεται τρυπάνια διαμέτρου 2-10 mm και μέγιστο βάθος διάτρησης 60mm
Με σταθερή απόσταση οπών 80mm (S1) ή ρυθμιζόμενη 60 – 120mm (S2) και
Με σταθερό τραπέζι (F) ή κυλιόμενο με άξονα προγραμματισμού (S).
Ενεργοποίηση της κεφαλής με μηχανικό πεντάλ (F) ή αυτόματο ποδόπληκτρο (A).