Συρραπτικά μηχανήματα

Η 18Τ

Χειροκίνητη επιτραπέζια συρραπτική μηχανή 1 κεφαλής.
Δυνατότητα συρραφής 2-180 φύλλων (18mm, 80gr) και
μεγέθη καρφίτσας 69/8-22, 70/6-22.

ΗΜ 18BSS

Ποδοκίνητη επίπεδη και ράχης συρραπτική μηχανή 1 κεφαλής.
Δυνατότητα συρραφής 180 φύλλων (18mm, 80gr) και μεγέθη
καρφίτσας 69/8-22, 70/6-22.

ΗΜ 6/2

Ηλεκτρική συρραπτική μηχανή επίπεδη και ράχης 1 ή 2 κεφαλών.
Δυνατότητα συρραφής 2-60 φύλλων (6mm, 80gr) και μεγέθη
καρφίτσας 24/6-8, 26/6-8, R24/6-8, R26/6.

HM 15/2

Hλεκτρική συρραπτική μηχανή επίπεδη και ράχης 1 ή 2 κεφαλών.
Δυνατότητα συρραφής 2-170 φύλλων (17mm, 80gr) και μεγέθη
καρφίτσας 64/6-20, 36/6-8, 24/6-8, R26/6.
Προαιρετικά: βάση και κυλιόμενο τραπέζι.